Бvх ангилал

Мэдээ

Аюулгүй ажиллагааны сургалт

2022. 08.18

Аюулгүй байдал нь жижиг асуудал биш, нарийн ширийн зүйл нь амжилт эсвэл бүтэлгүйтлийг тодорхойлдог.

Ажилтан бүр хөдөлмөр хамгааллын мэдлэгийг дээшлүүлэх, "Нэн түрүүнд аюулгүй үйлдвэрлэл, урьдчилан сэргийлэх" үзэл санааг тууштай төлөвшүүлэхийн тулд хөдөлмөр хамгааллын сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг. Хүн бүр аюулгүй байдлын зөв зан үйлийг төлөвшүүлж, осол аваарыг хянаж, урьдчилан сэргийлж, аюулгүй ажиллагааны үйл ажиллагааг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж чадвал компани саадгүй, аюулгүй хөгжиж чадна.

安全培训

安全培训-3

Халуун ангилал